Hiszpania / Spain

Czwartek / Jueves 23.02.2023

Ten dzień zaczął się wcześniej niż poprzednie. Razem z 1 BACH pojechaliśmy autokarem do Sewilli, początkowo do fabryki tradycyjnych, hiszpańskich tortas Ines Rosales. To rodzinna firma z dużymi tradycjami. Produkują lokalne wypieki z Europejskim Certyfikatem Chroniona Nazwa Pochodzenia. Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu z ofertą założyliśmy specjalną odzież ochronną i weszliśmy do hali produkcyjnej zapoznając się z każdym jej etapem. Widzieliśmy specjalnie wykwalifikowanych pracowników, którzy ręcznie formują pyszne tortas. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem ich wprawy i umiejętności. Zafascynowani maszynami, które pakowały wypieki, doszliśmy do miejsca kontroli jakości. Dowiedzieliśmy się, że każdego dnia jest ok. 2% strat, które są oddawane dla potrzebujących przebywających w specjalnych ośrodkach. Na koniec każdy z nas otrzymał prezent. Mogliśmy również zrobić zakupy w firmowym sklepie.

Następnie przejechaliśmy do Sewilli. To rodzinne miasto Manuela, który był naszym przewodnikiem i pokazał najpiękniejsze zakątki tego wspaniałego miejsca. Autokar został na obrzeżach parku przy Placu Hiszpańskim, a my przeszliśmy pod siedzibę władz Andaluzji. Monumentalny budynek zrobił na nas duże wrażenie. Stamtąd poszliśmy prosto do katedry, czyli najważniejszego zabytku tego miasta. Jest w niej pochowany Krzysztof Kolumb, co dodatkowo podnosi jej wartość dla odwiedzających Sewillę turystów. Ogromne wrażenie zrobiła na nas Giralda, czyli wieża katedry, która jest wyjątkowo piękna i bogato zdobiona. Budynek jest przepiękny, dobra pogoda dodawała uroku, ponieważ słońce oświetlało tę wspaniałą, jasną budowlę. Dzięki temu zrobiliśmy wyjątkowe, pamiątkowe zdjęcia, które będą nam przypominać odwiedzane i podziwiane miejsca. Kolejnym naszym przystankiem był imponujący pałac, w którym jest ratusz. Uczniowie dostali czas wolny na samodzielne zwiedzanie. Część z nas również z niego skorzystała. Ania zdecydowała się zostać z nauczycielami, z którymi zjadła pyszne tapas. Paulina, Kasia i Maciej postanowili pozwiedzać miasto błądzać w pięknych uliczkach i podziwiając jego architekturę, chłonąc atmosferę i zapachy stolicy Andaluzji. Po pysznym obiedzie wróciliśmy wszyscy autokarem do Jerez. Mieliśmy jeszcze na ten wieczór ważne zadanie, ponieważ oprócz wypożyczenia samochodu z lotniska chcieliśmy jeszcze zrobić zakupy i przywieźć do Polski hiszpańskie specjały. Dla naszych kolegów nauczycieli przywieźliśmy pyszne sery, oliwki i fuetę, którymi poczęstujemy ich po powrocie do pracy. Został nam nieprzyjemny obowiązek spakowania walizek. 

Este día comenzó antes que los anteriores. Junto con 1 de Bachillerato fuimos en autobús a Sevilla, inicialmente a la fábrica de tortas tradicionales españolas Inés Rosales. Es una empresa familiar con grandes tradiciones. Elaboran bollería local con Certificado de Denominación de Origen Protegida Europea. Después de una breve introducción y familiarización con la oferta, nos pusimos ropa protectora especial y entramos en la sala de producción, familiarizándonos con cada etapa. Vimos trabajadores especialmente cualificados que forman a mano deliciosos tortas. Quedamos muy impresionados con su destreza y habilidades. Fascinados por las máquinas que empacan los productos horneados, llegamos al lugar de control de calidad. Aprendimos que todos los días alrededor del 2% de las pérdidas se donan a los necesitados que se alojan en centros especiales. Al final, cada uno de nosotros recibió un regalo. También podríamos hacer algunas compras en la tienda de la empresa.

Luego nos dirigimos a Sevilla. Esta es la ciudad natal de Manuel quien fue nuestro guía y nos mostró los rincones más hermosos de este maravilloso lugar. El autocar se quedó en las afueras del parque en la Plaza de España y nos dirigimos a la sede de las autoridades andaluzas. El monumental edificio nos causó una gran impresión. Desde allí nos dirigimos directamente a la catedral, que es el monumento más importante de esta ciudad. En ella  está enterrado Cristóbal Colón, lo que aumenta aún más su valor para los turistas que visitan Sevilla. Nos impresionó mucho la Giralda, la torre de la catedral, que es excepcionalmente bella y ricamente decorada. El edificio es hermoso, el buen clima se sumó al encanto, ya que el sol iluminaba esta estructura maravillosa y brillante. Gracias a ello pudimos sacar fotos únicas y conmemorativas que nos recordarán los lugares visitados y admirados. Nuestra siguiente parada fue el impresionante palacio con el ayuntamiento. Los estudiantes tuvieron tiempo libre para explorar por su cuenta. Algunos de nosotros también lo aprovechamos. Ania decidió quedarse con los profesores, con quienes comió ricas tapas. Paulina, Kasia y Maciej decidieron explorar la ciudad, deambulando por sus hermosas calles y admirando su arquitectura, absorbiendo el ambiente y los olores de la capital de Andalucía. Después de un delicioso almuerzo, todos regresamos a Jerez en autocar. Teníamos una tarea importante para esa noche, porque además de alquilar un coche en el aeropuerto (con el que nos moveríamos de Jerez a Madrid), queríamos hacer algunas compras y traer especialidades españolas a Polonia. Para nuestros compañeros docentes llevamos deliciosos quesos, aceitunas y fuet, con el que les obsequiaremos cuando regresemos al trabajo. Sólo nos quedaba ya la desagradable tarea de hacer las maletas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *